Anekdote…jeb….

Gūgles tulkotājs “rullē” 🙂

Sagribējās man mazliet paizmantot slaveno Googles tulkotāju adīšanas lietu jautājumā… kas nu sacāca? Svētās šausmas!

Oriģināls:

This pattern was inspired by Ruth’s “Perfect” Baby Booties, though my construction method is quite different, eliminating the seam found along the back and center bottom of many baby bootie patterns. (After searching online **unsuccessfully** for a “seamless” baby bootie pattern, I decided to figure one out on my own…)

This particular pattern begins at the bottom of the bootie and works up toward the cuff. I have also published another version, which is Baby Booties Without Seams (top down).

This pattern utilizes a cast on which is often used in toe-up sock patterns. A couple of methods are Judy’s Magic Cast-On and Deb’s Turkish Cast-On. [I find that this type of cast-on works very well using a long circular needle (magic loop), continuing with that needle until at least the first row is knit.]

(This pattern is the property of YarnThrower and may not be reproduced except for one copy for individual use. If you print or distribute this pattern without YarnThrower’s written permission, you are stealing.)

Needles required: Size 5 DPN’s, or very long circular needle (40″ for magic loop), or both.

Note: I used a size 2 circular needle which is 40 inches long to cast on and work the first round (because that happens to be the largest diameter *long* circular needle I have), and then switched to size 5 DPN’s for the rest of the bootie.

Yarn required: DK weight

 

Added August 20, 2009

Abbreviations (assumes right handed knitter):

P#: Purl the given # of stitches

K#: Knit the given # of stitches

M1: Make 1 (a method of increasing which is almost invisible, done by inserting tip of left needle underneath the little “bar” of yarn which runs between the needles, from front to back, forming a new stitch on the left needle, and then knitting into the *back* of that new stitch)

SSK: Slip, slip, knit (Slip one stitch as if to knit, slip another stitch as if to knit, insert left needle into front of both stitches from left to right, wrap yarn around right needle and pull loop through both slipped stitches, sort of knitting through the backs of the stitches which have been slipped.)

P2tog: Purl two stitches together

K2tog: Knit two stitches together

YO: Yarn over (bring yarn from back of work to front of work — makes a hole if “knitting” all stitches)

End of August 20, 2009 edits

Directions:

Sole and sides of bootie:

 • Using your preferred method for a “toe-up” style cast-on, Cast-On 28 stitches. (There will be 14 stitches on each of the two needles.)
 • Knit one round. (After this row, I switched over to my size 5 DPN’s.)
 • *P1, M1, P12, M1, P1* twice. (Note: To do a “M1” on a purl row, insert the left needle through the back of the little bar which extends between the first stitch on the left needle and the first stitch on the right needle, effectively adding a “stitch” to the left needle; then purl this “new” stitch.)
 • Knit one round.
 • *P2, M1, P12, M1, P2* twice.
 • *K1, M1, K16, M1, K1* twice.
 • *P3, M1, P14, M1, P3* twice.
 • *K1, M1, K20, M1, K1* twice.
 • *P4, M1, P16, M1, P4* twice. (52 stitches)
 • Knit eight rounds.

Top of bootie shaping:

 • K29, SSK, turn.
 • Purl Short Row: Slip 1 as to purl, P6, P2tog, turn.
 • Knit Short Row: Slip 1 as to knit, K6, SSK, turn.
 • Repeat these two rows until the total number of stitches is 36, ending with the purl row, except do not turn work on the final purl row.
 • Slip next stitch from left needle to right needle, bring yarn to opposite side of work, and return the slipped stitch to the left needle. (This “wraps” the next stitch.) Now turn work.
 • Continuing in the round, knit to the end of the round, which is at the center back of the bootie.

Cuff:

 • Knit one round, working the wrap along with the stitch it wraps together as one.
 • Knit one round.
 • *K2tog, YO, K1* repeat until end of row. (This forms eyelets for inserting a tie.)
 • Knit one round.
 • Work K2 P2 ribbing for 15 to 20 rounds. Bootie shown in photo has 15 rounds of ribbing.

Finishing:

 • Cut yarn.
 • Weave in ends.
 • NO SEAM TO SEW!

As always, I welcome your comments, concerns, suggestions — and by all means, if you find an error or if something is confusing, I’d love to know about it so that I may improve the pattern!

BET TULKOJUMS!!!!!!!!

Šis modelis iedvesmojis Ruth’s “Perfect” bērnu zābaciņi, gan mans būvniecības metode ir diezgan atšķirīga, novēršot šuves atrast gar muguru un centra apakšā daudz bērnu Bootie modeļiem. (Pēc meklēšanas tiešsaistē ** nesekmīgi ** par “bezšuvju” bērnu Bootie rakstu, es nolēmu izdomāt kādu veic savu …)

Šī konkrētā modeļa sākas apakšā Bootie un darbi līdz pret aproci. Man ir arī publicēja citu versiju, kas ir bērnu zābaciņi bez šuves (no augšas uz leju).

Šis modelis izmanto cast par ko bieži izmanto toe-up zeķes modeļiem. Metodes pāris ir Judy Magic Cast-On un DEB ir Turcijas Cast-On. [Es uzskatu, ka šāda veida lieta, ka darbiem, ļoti labi izmantot ilgstoša apļveida adatu (magic sistēmas), turpinot ar šo adatu vismaz līdz pirmajai rindai ir adīt.]

(Šis modelis ir īpašums YarnThrower un tās nedrīkst reproducēt, izņemot vienu eksemplāru individuālai lietošanai Ja drukājat vai izplatīt šo modeli bez YarnThrower rakstiskas atļaujas, jums ir zagt..)

Adatas nepieciešams: Size 5 DPN’s, vai ļoti ilgi apļveida adatu (40 “par burvju cilpa), vai abus.

Piezīme: Es mēdzu pa 2 riņķveida adata, kas ir 40 collas garš nodot un strādāt pirmajā kārtā (jo tas notiek, ir lielākā diametra * ilgi * apļveida adatu man ir), un pēc tam pārgāja uz izmēru 5 DPN ir par pārējo no Bootie.

Dzija nepieciešams: DK svars

Pievienots 20 Aug 2009
Saīsinājumiem (pieņem, labo roku adītāja):
P #: burbuļot ņemot # šuvju
K #: Knit ņemot # šuvju
M1: Marka 1 (metode, kā palielināt, kas ir gandrīz neredzams, kas noslēgts ievietojot kreisās adatas galu zem maz “bārs” dzijas, kurš kursē starp adatām, no priekšpuses uz aizmuguri novietota, veido jaunu dūriens kreisajā adatas un Pēc tam adījumu uz * aizmugurē * šīs jaunās krustdūrienā)
SSK: Slip, buksēšana, adīt (Slip vienu dūrienu, it kā adīt, buksēšana vēl dūrienu, it kā adīt, ievietojiet kreisajā adatu priekšā abu valdziņu no kreisās uz labo, wrap dzijas ap labo adatu un velciet cilpas, izmantojot gan paslīdēja šuves, veida adīšanas caur šuves, kas ir ielikti atzveltnēm.)
P2tog: burbuļot divus valdziņus kopā
K2tog: Knit divus valdziņus kopā
YO: dzija vairāk (lai dzija no aizmugures darba priekšā darbu – padara caurumu, ja “adīšanai” visiem šuves)
Beigās 20 Aug 2009 edits

Virzienos:

Tikai un malas Bootie:
• Izmantojot Jūsu iecienītāko metodi “toe-up” stila cast-on, Cast-28 šuves. (Būs 14 valdziņiem uz katras no divām adatām.)
• Knit viena kārta. (Pēc šīs rindas, es pāreja uz manu izmēru 5 DPN’s.)
• * P1, M1, P12, M1, P1 * divas reizes. (Piezīme: Lai to darītu “M1” par burbuļot rindā, ievietojiet kreisajā adatu cauri aizmugurē maz bāru, kas sniedzas no pirmās kreisajā adatas valdziņu un pirmo valdziņu pa labi adatas, faktiski pievienojot “salīmētu” uz kreiso pusi adatu, tad ķēdīte šo “jauno” dūriens).
• Knit viena kārta.
• * P2, M1, P12, M1, P2 * divas reizes.
• * K1, M1, K16, M1, K1 * divas reizes.
• * P3, M1, P14, M1, P3 * divas reizes.
• * K1, M1, K20, M1, K1 * divas reizes.
• * P4, M1, P16, M1, P4 * divas reizes. (52 šuves)
• Knit astoņās kārtās.
Top of Bootie veidošanā:
• K29, SSK, kārtas.
• cilpiņa Īss Rindu: kā ķēdīte, P6, P2tog, savukārt 1 Slip.
• Adīt Īss Rindu: kā adīt, K6, SSK, savukārt 1 Slip.
• Atkārtojiet šos divas rindas, kamēr kopējais skaits šuves ir 36, beidzot ar burbuļot rindu, izņemot to nevar pagriezt darbu galīgo burbuļot rindā.
• Buksēšana nākamo valdziņu no kreisās adatas uz labo adatu celt dzijas pretējā pusē darba un atgriešanos samazinājās dūrienu pa kreisi adatu. (Šis “wraps” nākamo valdziņu.) Tagad pagrieziet darbu.
• Turpinot kārtā, adīt līdz beigām kārta, kas ir centrā aizmugurē Bootie.
Aproces:
• Knit viena kārta, darba wrap kopā ar valdziņu to wraps kopā kā viens.
• Knit viena kārta.
• * K2tog, YO, K1 * atkārto, līdz beigām rindas. (Tas veidlapas cilpu ievietošanas kaklasaiti.)
• Knit viena kārta.
• Darbs K2 P2 rievojumu 15 līdz 20 kārtās. Bootie redzams fotogrāfijā ir 15 kārtas rievojumu.
Apdare:
• Izgriezt dzijas.
• aust galiem.
• NO SEAM šūt!
Kā vienmēr, es atzinīgi vērtēju jūsu komentārus, rūpes, ieteikumus – un ar visiem līdzekļiem, ja jūs atradīsiet kļūda vai ja kaut kas ir neskaidrs, I’d love to uzzināt par to, lai es varētu uzlabot modeli!

Bēbīšzābaciņi

Vēl vakar pie sevis nodomāju – vai tiešām nevienam nevajag neko adītu… un re – šorīt ziņa klāt:)

Tātad jauns izaicinājums – bēbīšu zābaciņi. Internetā pieejami ļoooti daudz un dažādi apraksti, krāsas un izpildījumi. Izvēlējos dažus, kuru aprakstus izpētīt un uzcakot paraugus. Galu galā – vispirms tak tādus brīnumus ir jāiemācās, lai varētu kādam dot 🙂 Būs izglītojoša nedēļas nogale 🙂

Mana izvēle:

~ http://pickinandthrowin.blogspot.com/2008/08/baby-booties-san-seams-bottom-up.html

~ http://susaninstitches.blogspot.com/2007/10/bluebell-bootees.html

http://www.bernat.com/pattern.php?PID=4856&cps=21911

 

Redzēsim, kas tur beigu galā sanāks 🙂

By Agnese Posted in Nekategorizēts

Par būtisko….

Mīlas objekts ietekmē mīlētāju, tāpat kā maņu objekti ietekmē maņas, un savienodamies, tie kļūst par vienu veselu.
Kad mīlētāji savā savienībā ir pilnīgi pielāgojušies viens otram, viņi no tās gūst prieku, labpatiku un gandarījumu.
Kad mīlētājs ieguvis to, kuru mīl, viņš rod mieru.

/L.da Vinči/

By Agnese Posted in Nekategorizēts

Daudz laimes dzimšanas dienā, Teātri!

Jā, jā – Agnesīc ne tikai ada, bet arī uz teātriem dodas 🙂

 

Šodien vienam no maniem iemīļotajiem teātriem – Nacionālajam teātrim – dzimšanas diena!

Šajā dienā pirms 92 gadiem tas vēra durvis skatītājiem.

Kaut arī dibināšanas datums ir cits, tomēr man šķiet, ka Īstā dzimumdiena ir tieši šī – kad teātrī ienāk skatītājs un sākas svētki – izrādes.

Pēdējā, ko redzēju Nacionālajā teātrī, bija “Cilvēks Karamazovs” – jumtu noraujoši! “Cilvēks Karamazovs” izbrīnīja labā nozīmē un lika padomāt. Kā izskanēja izrādes finālā – Cilvēk, padomā, vai Tu gribētu būt pasaules likteņa ēkas arhitekts, ja par to būtu jāmaksā ar kaut viena bērna ciešanām?
Spēcīga izrāde, visu cieņu Jānim Vimbam, par mesidža iznešanu.

“Uz nejēdzībām turas pasaule. Ar savu nožēlojamo zemes prātu es varu saprast tikai to, ka Ciešanas ir, Ka vainīgo nav, Ka viss izriet viens no otra tieši un vienkārši. Bet tās taču ir tikai APLAMĪBAS, un es taču to zinu, un es taču nevaru piekrist, ka tā jādzīvo. Bet dzīvot gribas, un es dzīvoju, kaut par spīti loģikai….”

By Agnese Posted in Nekategorizēts

Gaidot pavasari…jeb pirmais reglāns

Ko nozīmē reglāns? Turklāt vēl no augšas?

Tas ir lielisks veids, kā uzadīt apģērbu bez vīlēm un visnotaļ ātri 🙂

Šim pasākumam briedu kādu pusgadu… kā jau vienmēr – gatavošanās sanāca ilgāk, kā pats adīšanas process (6.-21. februāris). Zinu ļaužus, kas mani pētīs izbrīnīti – jo viss ir 100% akrils. Bet! Tas nekož un ir silts 🙂 un tas, manuprāt, ir galvenais 🙂

By Agnese Posted in Nekategorizēts

Sūnu sedziņa

Iesāku sedziņu no šīs dzijas. Sākumā izmēri bija aptuveni 50×50 cm. Kā adīšanas kolēģes teica – esot par mazu. Varētu derēt lellēm. Tā nu apadīju maliņu apkārt. Beigu galā tā nu sanāca, ka sanāca aptuveni 100×70 cm.

Izmantoju aptuveni 5 fices šīs Fiammi dzijas.

By Agnese Posted in Nekategorizēts

Ceriņcepure

Reiz, no skaitas jo skaistas dzijas (50% merīnvilna/50% akrils) tapa vienkārša cepure.

Raksts? Parastais sviķelītis 2+2. Izgāja divarpus 50gramīgās fices. Dzija no B.B.B. sērijas. Tonis pa vidu starp tumšzilu un ceriņkrāsu.

Fotografējot gan sanāca vai nu spilgti, spilgti zils, vai arī šāds.

P.S. Galarezultāta nav, jo tika “nobeigts” ceļā.

By Agnese Posted in Nekategorizēts

Svečošanās

Tā kā pēc tautas ticējumiem Sveču dienā adīt nedrīkst, tad ņēmos domāt, ko nu vakarā pasākt, jo rokām tak gribējās ķibināties 🙂

Paldies labam draugam – mājās kopš vārda dienas bija Sveču darināšanas komplekts, tad nu pieķēros tam.

Kā jau tādām lietām pienākas, tad arī pamācība bija klāt (šodien gan secināju, ka viens knifiņš nebija uzrakstīts).Komplekts sastāv no:

alumīnija kausēšanas trauciņa ; maztrauciņa “ploškām”, parafīna, trauciņiem-formiņām, parafīna krāsām, irbulīša, degļiem un alumīnija follijas gabaliņa kādu citu formu taisīšanai. Un jā – dāvanā jau gatava svece.

Tātad, kā darīju es –

1. Iebēru kausējamtrauciņā parafīnu (kā šodien komplekta ražotāju mājas lapā izlasīju – parafīna daudzumu mēra, ieberot sveču formiņās mazliet vairāk par paredzēto formu).

2. Ieliku ūdens peldē, lai parafīns lēnām kūst (ūdens vārīties NEDRĪKST!).

3. Pievienoju izvēlēto krāsu (jo vairāk krāsas, jo tonis tumšāks).

Knifiņš: Labāk krāsu ar kādu nazīti sasmalcināt skaidiņās – ātrāk izkusīs.

4. Kad parafīns un krāsa izkusuši, salej formiņās. Protams, to visu jādara uzmanīgi, jo karsts.

5. Pagaida kādas minūtes piecas-desmit, lai parafīns mazliet sastingst. Tad ņem irbulīti un cenšas pēc iespējas centrā izveidot vietu deglim.

6. Kad degļi ievietoti, novietojam vēsā vietā uz stingšanu. Var gaidīt pāris stundas, var atstāt uz nakti. Jebkurā gadījumā – parafīnam ir jāatdziest, lai varētu labi izņemt sveci no formiņas.

7. Tāds lūk izskatījās šis pasākums, kad no rīta paņēmu no vēsākās istabas.

8. No šīm formiņām sveces viegli izņemt – jāuzsit pa maliņām un apakšu, lai parafīns atdalās no malām.

un voila!